O.K. KONSTRUKCE spol. s r.o.

Vážení zákazníci,
  firma O.K. Konstrukce spol. s r.o. Kolín vyrábí a montuje certifikované ocelové konstrukce (i atypické) dle požadavků zákazníka. Pro správnost navrhování ocelových konstrukcí spolupracujeme s několika projekčními kancelářemi. Díky této spolupráci jsme schopni realizovat projekty objektů pro různé účely na klíč (jak postránce stavební činnosti, tak po stránce kompletní projektové dokumentace).
     Pro výrobu ocelových dílců používáme atestovaný hutní materiál. Svařování probíhá v ochranné atmosféře pod dozorem svářecího inženýra.